Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus

War and Peace in The Land of Promise
Map of Occupation Palestinian Lands by *ademmm
Gaza War Crimes by Carlos Latuff (2009)

A Közel-Kelet évszázadokon keresztül viszályok gyújtópontja volt. Ám azon belül is leginkább az Ígéret Földje volt, ahol számos háború robbant ki. A palesztin-izraeli szembenállás napjaink egyik legösszetettebb konfliktusa, amely nagymértékben megosztja a világ közvéleményét. Megoldása ma sem mondható közelebbinek, mint akár évtizedekkel ezelőtt. Dolgozatom a világ egyik legneuralgikusabb válsággócának jelenlegi helyzetét kívánja bemutatni sajátos megközelítésben Dolgozat letöltése - 4 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 850 KB (PDF)

The Palestinian-Israeli issue is one of the everlasting crises in these days that divides the superpowers and the world's public opinion deeply. This dispute is unlikely to be resolved in the near future. Thus, in my essay I do not intend to tackle this complex conflict. My goal is neither to judge nor take a stand on the most complicated questions. Instead, I just want to present the current situation of one of the world's most neuralgic crises in a specific approach. In the first part of my paper I locate the Palestinian-Israeli conflict in the Middle East region then I summarize shortly the historical background of the Arab/Palestinian-Israeli wars and their most important consequences. I outline the special relationship between the mediator and supporter United States and Israel in the third chapter. In the fourth chapter I present the Oslo peace process, since many people believe that this came the nearest to the agreement between the parties in the ’90-s, so the Oslo negotiations can be considered milestones in the history of the dispute. In the fifth and sixth chapter I write about the two sides, the Palestinians and the Israeli Jews, then I summarize the key issues of the conflict. In the seventh chapter I outline the questions around the resolution. Finally, I close my essay with my conclusion.

Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus

E konfliktus megoldása ma sem mondható közelebbinek, mint akár évtizedekkel ezelőtt. Ezért pályamunkám nem kíván a közel-kelet egyik legösszetettebb konfliktusának „megoldására” vállalkozni. Nem is az a célja, hogy minősítsen, vagy hogy állást foglaljon a legáttekinthetetlenebb kérdésekben. Ehelyett inkább a világ egyik legneuralgikusabb válsággócának jelenlegi helyzetét kívánja bemutatni sajátos megközelítésben. Dolgozatom első részében mindenek előtt elhelyezem a palesztin-izraeli konfliktust a közel-keleti régióban, majd ezután röviden összefoglalom a történelmi hátteret adó arab/palesztin-izraeli háborúkat és azok legfontosabb következményeit. A harmadik fejezetben a legfontosabb közvetítői és támogató szerepet betöltő Egyesült Államok és Izrael kapcsolatát ismertetem. A negyedik fejezetet az oslói békefolyamat lényegre törő bemutatására szántam, mivel sokan osztják azt az álláspontot, hogy a felek az 1990-es években jutottak a legközelebb a megállapodáshoz, így az oslói tárgyalások mérföldköveknek tekinthetők a konfliktus történetében. Az ötödik és a hatodik fejezetben a szembenálló felekről, a palesztinokról és az izraeli zsidóságról, illetve a válság kulcskérdéseit képező ütközőpontokról írok. A hetedik fejezetben felvázolom a rendezés körüli kérdéseket, majd következtetéseimmel zárom pályamunkám.