Konfliktusok a világ egyharmadán

Conflicts on one third of the world
Current UN Peacekeeping Operations

Két világháború, számos regionális konfliktus és a hidegháború után, a liberális demokrácia fokozatos térnyerésétől, amikor a nemzetközi kapcsolatokban már nem a hatalmi egyensúlyé, hanem a kollektív biztonságé a főszerep, azt gondolhattuk, hogy az emberiségre immár békés idők köszöntenek. Valójában a bipoláris világrend összeomlását követően számos biztonsági kockázati tényező erősödött fel, mint például a világ több részén kiújult etnikai, nemzeti konfliktusok, és a nukleáris eszközök proliferációja. Dolgozat letöltése - 2,3 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 3,2 MB (PDF)

After two world wars, several regional conflicts and the cold war, because of the liberal democracy's gradual headway, when in the international contacts not the power balance, but the collective safety has the leading role, we may have thought that peaceful times would already greet the humanity. Actually a number of safety risk factors appeared following the collapse of the bipolar world order: for example ethnic, national conflicts, and the proliferation of the nuclear devices.

„Konfliktusok a világ egyharmadán” című írásomban napjaink válságtérségeit, a legégetőbb konfliktusokat tárgyalom. A biztonságot veszélyeztető tényezők után röviden ismertetem a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika jelenlegi biztonsági helyzetét, és a várható kilátásokat.