Latin-Amerika, a kokain hazája

Cocaine
Coca bush cultivation and potential cocaine production 2008
Potential cocaine production 2006-2008 (Source: World Drug Report 2009)

A kábítószer kereskedelem napjaink biztonsági kihívásai közé tartozik. A terrorista szervezetek anyagi hátterét leggyakrabban az ebből befolyt pénzek adják. Latin-Amerikában a kábítószer a mindennapi élet szerves része. A kokain hazájában pesóval vagy „bázissal” fizetnek az árukért és szolgáltatásokért. Dolgozatom első részében röviden ismertetem a kokain és a crack történetét valamint fontosabb jellemzőiket. Ezután helyzetképet adok Latin-Amerikáról, illetve a térség előtt álló kihívásokról, majd rátérek a kokatermelésre és a kokain-előállításra. Dolgozat letöltése - 2 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 3,1 MB (PDF)

In the first part of my paper I outline the story of cocaine and crack, and their important features shortly. I give a general survey about Latin America, and the challenges which the region faces up in the future, then I continue with the coca-cultivation and cocaine production. I outline the European drug trafficking and the most important strategies and action plans providing a framework to European Union's drug politics, additionally I discuss the EU’s supply and demand reduction measures in the fourth chapter. After that I review the Hungary drug situation and counter-drug policy in the fifth chapter. In the last part of my paper, I call the attention to political and social harms originating from the cocaine trade.

Latin-Amerika, a kokain hazája

Dolgozatom első részében röviden ismertetem a kokain és a crack történetét valamint fontosabb jellemzőiket. Ezután helyzetképet adok Latin-Amerikáról, illetve a térség előtt álló kihívásokról, majd rátérek a kokatermelésre és a kokain-előállításra. A negyedik fejezetben röviden ismertetem az európai kábítószer-kereskedelmet, az Unió drog-politikájának keretet adó legfontosabb stratégiákat és akcióterveket, majd mindezek tükrében bemutatom az EU kokainkínálat- és kereslet-csökkentő intézkedéseit. Az ötödik fejezetben kitérek a magyarországi kábítószerhelyzetre és kábítószerellenes-politikára. Dolgozatom utolsó részében a kokainkereskedelemből származó politikai és szociális károkra hívom fel a figyelmet.