Szomália, mint az államkudarc tipikus példája és az Ádeni-öböl kalózai

Somalia, an archetypal failed state
Map of Somalia (Source: UN)
Piracy off the Somalian coast (Source: ICC Commercial Crime Service, AFP)
Failed States Index 2009 (Source: Foreing Policy)
Better in Somalia? (by Matson)

Szomália 1991 óta a működésképtelen állam tipikus esete, ahol az átmeneti kormányzatok és az államépítési kísérletek sorra elbuknak. Az előző 2 évben az erőszak egész Szomáliát elöntötte, ami a világ egyik legnagyobb humanitárius válságát eredményezte. Az ENSZ szerint több mint 1 millióan vesztették el otthonukat és több mint 3.2 millióan szorulnak humanitárius segélyekre. Az életkörülmények tovább romlottak, az elszabadult infláció az élelmiszerek, és egyéb létfontosságú árucikkek árát az egekig repítette. Dolgozat letöltése - 1,7 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 3,5 MB (PDF)

Thousands of civilians have died in the violence that has engulfed the country. The UN says that over one million have been displaced and up to 3.2 million need humanitarian assistance. Living conditions have worsened, and millions are now on the brink of mass starvation as inflation pushes the price of food and other essential commodities beyond reach.

In the first chapter of my essay I outline the most important features of state failure shortly and the related ideas. I dissect the problems of the intervention and the African phenomenon of the weak statehood through a couple of pages, and I outline the historical background of Somalia and the country’s situation today briefly in the second chapter. Then I glance at the new president and the issues facing him in the third chapter. In the fourth and the fifth chapter I recapitulate the factors showing the transitional government's failure, and I discuss the international community's peacekeeping efforts, the UN's role and the fight against piracy. Finally I examine Somalian piracy, which has been getting a lot of media attention lately. After that, I close my paper with my conclusions.

Szomália, mint az államkudarc tipikus példája és az Ádeni-öböl kalózai

Az ENSZ szerint több mint 1 millióan vesztették el otthonukat és több mint 3.2 millióan szorulnak humanitárius segélyekre. Az életkörülmények tovább romlottak, az elszabadult infláció az élelmiszerek, és egyéb létfontosságú árucikkek árát az egekig repítette, amely következtében tömegek tengődnek az éhhalál szélén.

Pályamunkám első fejezetében röviden ismertetem a működésképtelen államok és az államkudarcok legfontosabb jellemzőit és az ezzel kapcsolatos elképzeléseket. Pár oldalon a beavatkozás problémakörét és a gyenge államiság afrikai jelenségét boncolgatom, míg a második fejezetben Szomália történelmi hátterét és mai helyzetét ismertetem röviden. Ezután az új elnök és a reá váró nehéz feladatokra vetek egy pillantást a harmadik fejezetben. A negyedik és az ötödik fejezetben összegzem az átmeneti kormány eredménytelenségét mutató tényezőket, illetve a nemzetközi közösség békefenntartási kísérleteit, az ENSZ szerepét és a kalózkodás elleni küzdelmet taglalom. Végül, de nem utolsó sorban, az utóbbi időben oly nagy médiafigyelmet kapott szomáliai kalózkodást veszem górcső alá, majd következtetéseimmel zárom dolgozatomat.

Related video: