Latin-Amerika, a kokain hazája

Cocaine

A kábítószer kereskedelem napjaink biztonsági kihívásai közé tartozik. A terrorista szervezetek anyagi hátterét leggyakrabban az ebből befolyt pénzek adják. Latin-Amerikában a kábítószer a mindennapi élet szerves része. A kokain hazájában pesóval vagy „bázissal” fizetnek az árukért és szolgáltatásokért. Dolgozatom első részében röviden ismertetem a kokain és a crack történetét valamint fontosabb jellemzőiket. Ezután helyzetképet adok Latin-Amerikáról, illetve a térség előtt álló kihívásokról, majd rátérek a kokatermelésre és a kokain-előállításra. Dolgozat letöltése - 2 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 3,1 MB (PDF)

Konfliktusok a világ egyharmadán

Conflicts on one third of the world

Két világháború, számos regionális konfliktus és a hidegháború után, a liberális demokrácia fokozatos térnyerésétől, amikor a nemzetközi kapcsolatokban már nem a hatalmi egyensúlyé, hanem a kollektív biztonságé a főszerep, azt gondolhattuk, hogy az emberiségre immár békés idők köszöntenek. Valójában a bipoláris világrend összeomlását követően számos biztonsági kockázati tényező erősödött fel, mint például a világ több részén kiújult etnikai, nemzeti konfliktusok, és a nukleáris eszközök proliferációja. Dolgozat letöltése - 2,3 MB (PDF) - Prezentáció letöltése - 3,2 MB (PDF)

A konfliktusok háttere

The background of conflicts

A világ különböző tájain megfigyelhető feszültségek hátterében számos tényező áll. Vannak régebbi múltra visszatekintő történelmi konfliktusok és vannak újonnan jelentkező fenyegetések is, mint a nukleáris fegyverkezés, vagy a terrorizmus. Az államok közötti konfliktusok száma nagymértékben csökkent, miközben a hangsúly az államon belüliekre tevődött át. Számos megoldandó válsággal kell szembenéznünk napjainkban is. - Letöltés - 780 KB (PDF)

Támadás a föld alól II.

Attack from underneath the ground, act two

Ebben az írásomban most az alagút-hadviselés rövid elemzését adom, valamint az aktuális és az esetleges jövőbeni alkalmazási lehetőségekről értekezem. Ebből következően jelen dolgozatot egyrészt hiánypótlásnak, másrészt kiegészítésnek szánom. A föld alatti hadviselés utóbbi 140 évét tekintem át. Röviden ismertetem az alagút alkalmazásának hatékonyságát a különböző harctevékenységek (támadás, védelem, késleltetés) esetén– majd annak alakulását a 19.-20. század során. A háború alapelveinek tükrében vizsgálom a föld alatti taktikákat, az alagút hadviselést. A 19-20. századi fegyveres konfliktusok ezen a téren is jelentős tapasztalatokkal szolgáltak. - Letöltés - 3,7 MB (PDF)

Támadás a föld alól

Attack from underneath the ground

Dolgozatomban az alagutak katonai (reguláris, irreguláris) és – érintőlegesen - civil alkalmazásának történetét vizsgálom, a hangsúlyt a katonai típusú, támadó célú alkalmazásra helyezve. A föld alatti járatok első felhasználásától kezdve, az ostromalagúton és a vietnámi alagútrendszereken át, sort kerítek az alagutak alkalmazására napjainkban, majd végül a védelem problémakörét feszegetem. Célom, hogy kísérletet tegyek annak bemutatására, hogy az alagutak hadviselésben való felhasználása nem elhanyagolható tényező napjainkban, a terrorizmus korában sem. - Letöltés - 2,9 MB (PDF)